Embetsutnemningar m.m. 1. juli 1995 - 30. juni 1996

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 14.01.1997 Innst. S. nr. 98 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.01.1997

   Behandlet i Stortinget: 21.01.1997