Forslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Per Erik Monsen, Øyvind Korsberg og Kenneth Svendsen om reduksjon i avgiften på bensin og autodiesel

Dokument nr. 8:66 (2004-2005), Innst. S. nr. 239 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kenneth Svendsen, Øyvind Korsberg, Per Erik Monsen, Siv Jensen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 08.06.2005 Innst. S. nr. 239 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2005

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2005