Endringar på statsbudsjettet for 1995 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet

St.prp. nr. 19, innst. S. nr. 66 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet, bistandssaker Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 01.12.1995 Innst. S. nr. 66 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.1995

   Behandlet i Stortinget: 12.12.1995