Forslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Sigbjørn Molvik om å avvikle ordningen med anbud på produksjon av ortopedisk fottøy

Dokument nr. 8:73 (2004-2005)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.
Bortfaller på grunn av stortingsvalget

Forslag fra Karin Andersen, Sigbjørn Molvik Saken er til behandling i sosialkomiteen Forslag fra (SV) Bortfaller på grunn av Stortingsvalget

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Bortfaller på grunn av stortingsvalget