Forslag fra Høyre og Kristelig Folkeparti oversendt i Stortingets møte 2. november 1995: "Kontraktsrammen for Statens Fiskarbank settes til 750 mill. kroner."

Budsjett-innst. S. nr. 8 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 16.11.1995 Budsjett-innst. S. nr. 8 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.11.1995

   Behandlet i Stortinget: 23.11.1995