Bevilgninger på statsbudsjettet for 1996

Budsjett-innst. S. nr. 8. for 1996

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 16.11.1995 Budsjett-innst. S. nr. 8 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.11.1995

   Behandlet i Stortinget: 23.11.1995