Forslag fra stortingsrepresentantene May Hansen og Inga Marte Thorkildsen om en nasjonal handlingsplan for fosterhjem

Dokument nr. 8:76 (2004-2005)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Inga Marte Thorkildsen, May Hansen Saken er til behandling i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (SV) Bortfaller på grunn av Stortingsvalget

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet