Forslag fra stortingsrepresentantene Rolf Ketil Bjørn og Paul Chaffey om å bekrefte Norges selvpålagte begrensninger i sikkerhetspolitikken

Dokument nr. 8:8, innst. S. nr. 151 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Paul Chaffey, Rolf Ketil Bjørn Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 13.03.1996 Innst. S. nr. 151 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.03.1996

   Behandlet i Stortinget: 19.03.1996