Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Hedstrøm, Lodve Solholm og Arne Sortevik om tilslutning til Den europeiske patentkonvensjonen (EPC)

Dokument nr. 8:83 (2004-2005), Innst. S. nr. 236 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Lodve Solholm, Øystein Hedstrøm Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 07.06.2005 Innst. S. nr. 236 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2005

   Behandlet i Stortinget: 10.06.2005