Forslag fra stortingsrepresentantene Hallgeir H. Langeland, Heidi Grande Røys, Jørund Leknes og Kjetil Bjørklund om en handlingsplan for bærekraftig bruk av verneområder i Norge

Dokument nr. 8:88 (2004-2005)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Heidi Grande Røys, Hallgeir H. Langeland, Jørund Leknes, Kjetil Bjørklund Saken er til behandling i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV) Bortfaller på grunn av Stortingsvalget

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet