Endringer på statsbudsjettet for 1995 under Administrasjonsdepartementet

St.prp. nr. 9, innst. S. nr. 47 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 23.11.1995 Innst. S. nr. 47 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.11.1995

   Behandlet i Stortinget: 01.12.1995