Endring av løyvingar på statsbudsjettet for 1995 under Finans- og tolldepartementet (kap. 1610, 1615, 1616, 1618, 4601 og 4620)

St.prp. nr. 13, unntatt forslag til vedtak II, innst. S. nr. 44 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 22.11.1995 Innst. S. nr. 44 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.11.1995

   Behandlet i Stortinget: 30.11.1995