Forslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Bjørn Jacobsen og Audun Lysbakken om tiltak for en mer aktiv norsk EØS-politikk

Dokument nr. 8:94 (2004-2005)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Audun Lysbakken, Bjørn Jacobsen, Karin Andersen Saken er til behandling i utenrikskomiteen Forslag fra (SV) Bortfaller på grunn av Stortingsvalget

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet