Forslag fra stortingsrepresentantene Jørund Leknes, Siri Hall Arnøy og Øystein Djupedal om å etablere programvarepolitiske retningslinjer for Norge, med sikte på bedre teknologiske løsninger og økt demokrati

Dokument nr. 8:97 (2004-2005)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Jørund Leknes, Øystein Djupedal, Siri Hall Arnøy Saken er til behandling i næringskomiteen Forslag fra (SV) Bortfaller på grunn av Stortingsvalget

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet