Riksrevisjonens undersøkelse av avhending av eiendom, bygg og anlegg i Forsvaret

Dokument nr. 3:9 (2004-2005), Innst. S. nr. 251 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 08.06.2005 Innst. S. nr. 251 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2005

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2005