Noregs deltaking i Europarådet i 2003 og 2004

St.meld. nr. 38 (2004-2005), Innst. S. nr. 66 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 15.12.2005 Innst. S. nr. 66 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet virksomheten i Europarådet i 2003 og 2004. Regjeringen legger med mellomrom frem en stortingsmelding som oppsummerer arbeidet i denne organisasjonen. Stortinget legger vekt på Europarådets rolle for å skape dialog og samarbeid mellom rådets 46 medlemsstater i hele Europa. Stortinget slutter seg til Regjeringens syn at Europarådet fortsatt skal spille en rolle i demokratiutvikling og forebygging av konflikter gjennom demokratisk deltakelse og styresett.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.12.2005

   Behandlet i Stortinget: 09.02.2006