Forslag fra stortingsrepresentant Arne Sortevik på vegne av Fremskrittspartiet og representanten Simonsen oversendt fra Odelstingets møte 4. juni 2005 (jf. Innst. O. nr. 105): Stortinget ber Regjeringen legge frem forslag om lovbestemt driftstyre på alle offentlige skoler og slik at foreldrevalgte representanter har flertall.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet