Tilleggsløyvingar og andre endringar i statsbudsjettet for 1995 under Fiskeridepartementet

St.prp. nr. 23, kap. 1060, 1064, 1065, 1070, og 4070, innst. S. nr. 57 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 30.11.1995 Innst. S. nr. 57 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.1995

   Behandlet i Stortinget: 13.12.1995