Tilleggsløyvingar og andre endringar i statsbudsjettet for 1995 under Fiskeridepartementet

St.prp. nr. 23, kap. 1020, 1021, 4020 og 4021, innst. S. nr. 49 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 28.11.1995 Innst. S. nr. 49 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.1995

   Behandlet i Stortinget: 05.12.1995