Forslag fra stortingsrepresentant Rolf Terje Klungland om å innføre en hjemmel i lov om laksefisk og innlandsfisk for å gjøre det mulig å gripe inn der hvor allmennhetens tilgang til fiskeelver ikke er i tråd med vilkårene for tilskudd til kalking

Dokument nr. 8:101 (2004-2005) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.
Bortfaller på grunn av stortingsvalget

Forslag fra Rolf Terje Klungland Saken er til behandling i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (A) Bortfaller på grunn av Stortingsvalget

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Bortfaller på grunn av stortingsvalget