Forslag fra stortingsrepresentant Trond Giske om at lotterivirksomhet om bord på norske skip i rute mellom norsk og utenlandsk havn fortsatt skal være lovlig

Dokument nr. 8:103 (2004-2005)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Trond Giske Saken er til behandling i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (A) Bortfaller på grunn av Stortingsvalget

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet