Revidert bompengeordning for Bergensprogrammet

St.prp. nr. 75 (2004-2005), Innst. S. nr. 94 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 16.02.2006 Innst. S. nr. 94 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt at bompengselskap får tillatelse til å kreve inn bompenger til delvis bompengefinansiering av Bergensprogrammet etter revidert opplegg som skyldes endringer i inntekts- og kostnadsoverslag for prosjekter. Opplegget forutsetter parallell utbygging av Bybanen og Ringveg vest.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.02.2006

   Behandlet i Stortinget: 28.02.2006