Sametingets virksomhet i 2004

St.meld. nr. 44 (2004-2005), Innst. S. nr. 92 (2005-2006) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 09.02.2006 Innst. S. nr. 92 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   På bakrgunn av den årlige meldingen fra regjeringen om Sametingets virksomhet, har Stortinget drøftet en rekke samepolitiske temaer som særlig vedrører forvaltning, utdanning, kultur og næringsutøvelse.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.02.2006

   Behandlet i Stortinget: 30.03.2006