Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Sametingets virksomhet i 2004

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 92 (2005-2006)
  • Kildedok: St.meld. nr. 44 (2004-2005)
  • Dato: 09.02.2006
  • Utgiver: Kommunal- og forvaltningskomiteen
  • Sidetall: 17

Til Stortinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 9. februar 2006

Dag Terje Andersen

leder

Vera Lysklætt

ordfører