Finansministerens redegjørelse om Sentralbanksjefsaken

Innst. S. nr. 193 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra finansministeren Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 14.05.1996 Innst. S. nr. 193 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.1996