Valg av medlemmer og varamedlemmer til Norges Banks representantskap

Innst. S. nr. 70 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 06.12.1995 Innst. S. nr. 70 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.1995

   Behandlet i Stortinget: 13.12.1995