Forslag fra stortingsrepresentant Erling Folkvord om lov om endring i lov av 4. juni 1976 nr. 59 om aksjeselskaper. (Endring av lovens § 11-12, slik at det blir forbudt å utstede aksjer eller opsjoner til medlemmer av bedriftsforsamling, representantskap, styre eller administrerende direktør eller andre av selskapets ansatte til lavere pris enn børsverdi.)

Dokument nr. 8:18, innst. O. nr. 53 for 1995-96

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Erling Folkvord Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 30.04.1996 Innst. O. nr. 53 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.04.1996

   Behandlet i Odelstinget: 28.05.1996