Forslag fra stortingsrepresentantene Jorunn Hageler og Øystein Djupedal om å utvide innkjøpsordningen for voksenlitteratur fra 1000 til 1550 eksemplarer

Dokument nr. 8:21, innst. S. nr. 221 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jorunn Hageler, Øystein Djupedal Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 30.05.1996 Innst. S. nr. 221 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.1996

   Behandlet i Stortinget: 04.06.1996