Utbygging og finansiering av rv 7/rv 13 Hardangerbrua i Hordaland

St.prp. nr. 2 (2005-2006), Innst. S. nr. 93 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 16.02.2006 Innst. S. nr. 93 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedteke å gi bompengeselskapet Hardangerbrua AS løyve til å ta opp lån til å forskottere bygginga av rv 7/rv 13 Hardangerbrua og til å krevje inn bompengar til delvis bompengefinansiering av utbygginga av brua.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.02.2006

   Behandlet i Stortinget: 28.02.2006