Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om utbygging og finansiering av rv 7/rv 13 Hardangerbrua i Hordaland

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 93 (2005-2006)
  • Kildedok: St.prp. nr. 2 (2005-2006)
  • Dato: 16.02.2006
  • Utgiver: Transport- og kommunikasjonskomiteen
  • Sidetall: 16

Innhold

Til Stortinget

Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 16. februar 2006

Per Sandberg

leiar

Øyvind Halleraker

ordførar