Rapport fra Stortingets granskningskommisjon for luftfartsulykken med Twin Otter LN-BNK nær Gamvik 11. mars 1982. (Hovedrapport)

Dokument nr. 24 (2004-2005), Innst. S. nr. 125 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Utvalg og kommisjoner Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 04.04.2006 Innst. S. nr. 125 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Dokument nr. 24 (2004-2005) Rapport til Stortingets presidentskap fra Stortingets granskingskommisjon for Mehamnulykken. Stortinget støtter konklusjonene i Mehamnkomisjonens rapport og går i tillegg inn for at det etableres en erstatningsordning for de etterlatte etter ulykken. Ved behandlingen ble det fattet følgende enstemmige vedtak: I Stortinget ber Regjeringa etablera ei særskilt erstatningsordning for etterlatne etter Mehamn-ulukka. II Stortinget ber Regjeringa oppnemna ei eiga nemnd som får som oppgåve å fastsetja erstatningsbeløp og definera kven som skal omfattast av ordninga. III Dokument nr. 24 (2004-2005) Rapport til Stortingets presidentskap fra Stortingets granskningskommisjon for Mehamn-ulykken - vert lagd til protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.04.2006

   Behandlet i Stortinget: 02.05.2006