Bistand i forbindelse med naturkatastrofer

St.prp. nr. 3 (2005-2006), Innst. S. nr. 5 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet, utviklingssaker Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 20.10.2005 Innst. S. nr. 5 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har sluttet seg til Regjeringens forslag om en tilleggsbevilgning på kr 300 mill. Disse pengene skal benyttes til å hjelpe ofrene etter jordskjelvene i Pakistan og nærliggende områder, etter orkanødeleggelser i Mellom-Amerika og til å avhjelpe matvaresituasjonen i flere afrikanske land sør for Sahara.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.10.2005

   Behandlet i Stortinget: 20.10.2005