Opprettelse av en fast delegasjon til Den vesteuropeiske unions parlamentariske forsamling og om valg av medlemmer og varamedlemmer

Innst. S. nr. 104 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 18.12.1995 Innst. S. nr. 104 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.12.1995

   Behandlet i Stortinget: 16.01.1996