Fullmakt for NSB til å selje aksjar i Narvesen AS m.m.

St.prp. nr. 29, sak om luftfartsformål, innst. S. nr. 113 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 25.01.1996 Innst. S. nr. 113 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.01.1996

   Behandlet i Stortinget: 15.02.1996