Fullmakt for NSB til å selje aksjar i Narvesen AS m.m.

St.prp. nr. 29, unntatt sak om luftfartsformål innst. S. nr. 110 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 11.01.1996 Innst. S. nr. 110 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.01.1996

   Behandlet i Stortinget: 25.01.1996