Forslag fra stortingsrepresentantene Morten Lund, Eilef A. Meland og Solveig Sollie om å be Regjeringen sette i verk en ordning med kontinuerlig kartlegging av prisutviklingen på norskproduserte matvarer for å kontrollere om forbrukerne oppnår den priseffekt som er tilsiktet gjennom de vedtak som gjøres i Stortinget

Dokument nr. 8:24, innst. S. nr. 197 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Eilef A. Meland, Morten Lund, Solveig Sollie Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 14.05.1996 Innst. S. nr. 197 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.1996

   Behandlet i Stortinget: 24.05.1996