Forslag fra stortingsrepresentant Lars Sponheim om å endre kommunelovens § 4 med sikte på å skape åpnere kommuner og bedre innbyggernes adgang til informasjon og deltakelse

Dokument nr. 8:25, innst. S. nr. 170 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Lars Sponheim Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 17.04.1996 Innst. S. nr. 170 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.04.1996

   Behandlet i Stortinget: 25.04.1996