Endringer i etterlønnsordningen for regjeringens medlemmer, statssekretærer og politiske rådgivere ved karantene

Innst. S. nr. 6 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 18.10.2005 Innst. S. nr. 6 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt regler om godtgjørelse til regjeringens medlemmer, statssekretærer og politiske rådgivere der disse ilegges karantene ved overgang til stilling utenfor staten. Godtgjørelsen følger regelverket for etterlønn som ellers kan utbetales inntil 3 måneder etter fratredelse. Karantene kan ilegges i opp til 6 måneder, og perioden for utbetaling av etterlønn utvides derfor i disse tilfellene tilsvarende.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.10.2005

   Behandlet i Stortinget: 03.11.2005