Valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteen og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen

Innst. S. nr. 10 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 08.11.2005 Innst. S. nr. 10 (2005-2006)

Saksgang

  1. Status

    • Vedtak i korthet

      Stortinget har valgt delegasjonen til EFTA-parlamentarikerkomiteen og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen.

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtak i samsvar med innstillingen

      Vedtak og henstillinger

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 08.11.2005

      Behandlet i Stortinget: 10.11.2005