Valg av Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Innst. S. nr. 16 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 08.11.2005 Innst. S. nr. 16 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har gjenvalgt høyesterettsadvokat Arne Fliflet som Stortingets ombudsmann for forvaltningen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.11.2005

   Behandlet i Stortinget: 10.11.2005