Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Tore Sanner, Siri Frost Sterri og Kristin Krohn Devold om opprettelse av et 14. grunnkurs i økonomiske og administrative fag i den videregående skole

Dokument nr. 8:32, innst. S. nr. 163 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Tore Sanner, Kristin Krohn Devold, Siri Frost Sterri Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 27.03.1996 Innst. S. nr. 163 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.03.1996

   Behandlet i Stortinget: 23.04.1996