Forslag fra stortingsrepresentantene Ulf Leirstein, Gjermund Hagesæter, Christian Tybring-Gjedde og Jørund Rytman om reduksjon i avgiften på bensin og autodiesel

Dokument nr. 8:5 (2005-2006), Innst. S. nr. 67 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Christian Tybring-Gjedde, Gjermund Hagesæter, Jørund Rytman, Ulf Leirstein Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 15.12.2005 Innst. S. nr. 67 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har mot Fremskrittspartiets stemmer forkastet forslagene om å få utredet et system med en fleksibel bensinavgift og om å sette ned avgiftene på bensin og autodiesel med virkning fra 1. desember 2005.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.12.2005

   Behandlet i Stortinget: 20.12.2005