Gjennomføring av råfiskloven og fiskeeksportloven i 2003 og 2004

St.meld. nr. 6 (2005-2006), Innst. S. nr. 113 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 16.03.2006 Innst. S. nr. 113 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har debattert ei stortingsmelding om gjennomføring av råfiskloven og fiskeeksportloven i 2003 og 2004. Meldinga ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.03.2006

   Behandlet i Stortinget: 04.04.2006