Organiseringen av den statlige innbetalings- og innfordringsfunksjonen for skatter og avgifter m.v.

St.prp. nr. 41, innst. S. nr. 266 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 13.06.1996 Innst. S. nr. 266 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.1996

   Behandlet i Stortinget: 18.06.1996