Forslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg, Arne Sortevik og Magnhild Holmberg om å slette gjelden til bomfinansierte samferdselsprosjekter

Dokument nr. 8:6 (2005-2006), Innst. S. nr. 100 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Magnhild Holmberg, Per Sandberg Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 02.03.2006 Innst. S. nr. 100 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt å avvise forslag fra representanter fra Fremskrittspartiet om å slette gjelden til bompengefinansierte samferdselsprosjekter.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.03.2006

   Behandlet i Stortinget: 14.03.2006