Revidert nasjonalbudsjett 1996

St.meld. nr. 2, Budsjett-innst. S. nr. IV for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 17.06.1996 Budsjett-innst. S. IV (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.06.1996

   Behandlet i Stortinget: 21.06.1996