Forslag fra stortingsrepresentant Lars Sponheim på vegne av Venstre vedtatt oversendt finanskomiteen i Stortingets møte 30. mai 1996: "Stortinget ber Regjeringen endre grunnlaget for innkreving av avgift på radio- og fjernsynsmateriell slik at multimediautstyr tilknyttet datamaskiner skjermes for avgiften."

Budsjett-innst. S. nr. IV for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 17.06.1996 Budsjett-innst. S. IV (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.06.1996

   Behandlet i Stortinget: 21.06.1996