Lostjenesten og losgebyrene - en bred beskrivelse

St.meld. nr. 43, innst. S. nr. 290 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 17.06.1996 Innst. S. nr. 290 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.06.1996

   Behandlet i Stortinget: 19.06.1996