Svar på forslag m.v. oversendt fra Stortinget uten realitetsvotering til Regjeringen 2. halvår 1995

Dokument nr. 7B, innst. S. nr. 138 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Regjeringen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 29.02.1996 Innst. S. nr. 138 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.02.1996

   Behandlet i Stortinget: 28.03.1996