Den 82. internasjonale arbeidskonferanse i Genève 1995

St.prp. nr. 35, innst. S. nr. 172 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 24.04.1996 Innst. S. nr. 172 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.04.1996

   Behandlet i Stortinget: 13.05.1996